• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Gemeente Dilbeek zorgt voor voor- en naschoolse kinderopvang in alle Dilbeekse basisscholen
De gemeente Dilbeek werkt samen met Infano vzw om in alle basisscholen voor– en naschoolse opvang te organiseren. Zo is er eenzelfde opvangkwaliteit en –tarief voor alle kinderen.

Op deze pagina kunt u meer informatie terugvinden.
Heeft u toch nog vragen, dan kan u altijd contact opnemen met de volgende personen:


Thijs Somers
Regiocoördinator Ster Dilbeek
Tel 0494/ 15 20 51  - 0488/ 03 81 12
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dilbeek zuid: RC, Sint-Alena, Jongslag, Keperke, Trip Trap, Klimop
Dilbeek noord: Klavertje 4, KKK, Kriebel, Don Bosco, Broederschool, Savio, De Vlinder GO!.
 
Dienst onderwijs gemeente Dilbeek
Tel 02/ 451 69 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 


 
1. Opvangmomenten
De opvang begint om 7 uur ’s morgens en eindigt een kwartier voor aanvang van de lestijden.
’s Morgens is het laatste kwartier opvang door Infano gratis.
’s Avonds begint de opvang 15 minuten na het beëindigen van de lestijden en duurt tot 18 uur.
De school is verantwoordelijk voor de opvang tijdens het eerste kwartier na de lessen.

Infano vzw organiseert ook opvang tijdens schoolvrije dagen en vakantieperiodes. Men dient vijf werkdagen vooraf in te schrijven via de website www.infano.be. De ouders worden via een nieuwsbrief op de hoogte gebracht. Jaarlijks ontvangt men een nieuwsbrief met de nodige info via mail, op de website en aan het infobord / raam in de school.

 

2. Breng- en haalmoment
Bij het brengen en afhalen van de kinderen dienen de ouders zich telkens eerst aan te melden bij de begeleid(st)er. Na het uitloggen van het kind ‘s avonds is de ouder verantwoordelijk.
Indien derden de kinderen komen afhalen, moet dit schriftelijk worden gemeld en daarnaast moeten betrokkenen zich aan het onthaal melden. Wanneer het kind alleen de opvang mag verlaten (deelname aan sportieve, culturele of een andere activiteit of om zelfstandig huiswaarts te keren) dient dit schriftelijk door de ouders meegedeeld te worden. De ouders dragen hiervoor de verantwoordelijkheid.

Kinderen die het schooldomein binnentreden zijn onder de verantwoordelijkheid van Infano en worden geregistreerd. Wie buiten het scholendomein wacht tot er gratis opvang is valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders.

Indien je kind(eren) speciale zorgen nodig heeft (allergie, astma), is het noodzakelijk om de teambegeleidster-coach te contacteren.

 

3. Ouderbijdrage
De opvang wordt dagelijks geregistreerd per opvangmoment. De bijdragen worden berekend per begonnen half uur. Bij opvang van twee of meer kinderen uit hetzelfde gezin wordt voor elk kind een korting van 25% toegepast indien ze gelijktijdig aanwezig zijn.
 
Indien je als ouder door onvoorziene omstandigheden niet voor 18 uur je kind(eren) kan ophalen in de schoolopvang, is het noodzakelijk om de opvang te contacteren. De bijdrage loopt door per overschreden half uur.

Ouders die niet verwittigen dienen een supplement van € 7,50 per begonnen half uur, per kind te betalen. Bij herhaaldelijk te laat komen zal men stappen ondernemen die kunnen leiden tot weigering in de opvang.
 
TARIEF SCHOOLDAGEN
• De opvang wordt berekend per begonnen half uur.
Begonnen halfuur : € 1
Vanaf 2 kinderen € 0,75
 
TARIEF SCHOOLVRIJE DAG
• Hele dag (> 6u)  : € 13,99
Vanaf 2 kinderen € 10,49
•    Halve dag (< 6u)  : € 7
Vanaf 2 kinderen €  5,25
•    Een derde dag (< 3u) : € 4,65
Vanaf 2 kinderen € 3,49

SOCIAAL TARIEF
Wat?
Het sociaal tarief met een korting van 50% geldt voor iedereen die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds.

Hoe aanvragen?
De ouders van Dilbeekse kinderen kunnen het sociaal tarief aanvragen:

  • ofwel met een attest van de verhoogde tegemoetkoming via het contactformulier op de website www.infano.be
  • ofwel met een participatiepas via het welzijnsloket

Meer info bij het welzijnsloket:
de Heetveldelaan 10 te 1700 Dilbeek
Tel. 02 568 00 40
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
- elke werkdag van 9 tot 12 uur
- woensdag van 14 tot 16 uur
- donderdag van 17 tot 19 uur

De ouders van kinderen die niet in Dilbeek wonen kunnen het sociaal tarief enkel aanvragen met een attest van de verhoogde tegemoetkoming via het contactformulier op de website www.infano.be.

 

4. Facturen
De rekening wordt bij voorkeur digitaal verstuurd. Zo niet wordt de rekening via het kind meegegeven in de boekentas.

Wenst u een detail van de geregistreerde tijden, bezorg ons via het contactformulier op onze website (www.infano.be) uw emailadres en u ontvangt voortaan alle communicatie per mail alsook een detailopgave van de geregistreerde tijden samen met uw rekening.

Wenst u uw rekeningen per domiciliëring te vereffenen, bezorg ons via het contactformulier op onze website (www.infano.be) uw IBAN rekeningnummer. U geniet dan ook alvast 5% extra korting. Informatief zal u uw rekening inclusief detailopgave van de geregistreerde tijden per mail ontvangen.
Zorg ervoor dat je steeds de gestructureerde mededeling gebruikt bij overschrijving!

In geval van niet-betaling worden er sancties ondernomen. Na herhaaldelijk misbruik kan dit leiden tot weigering in de opvang.

Aan de opvangkosten is een fiscaal voordeel verbonden voor de ouders.

Indien je vragen hebt omtrent de factuur dien je het contactformulier op de website (www.infano.be) in te vullen. Telefonisch bereiken op 02/583.06.13.


 
5. Annulering/wijziging inschrijving
Elke annulering of wijziging in verband met de aanwezigheid /afwezigheid van het kind tijdens schoolvrije dagen dient schriftelijk 1 dag vooraf meegedeeld te worden via mail naar de regiocoördinator. Zo niet wordt de opvang (minder dan 6u) aangerekend. Op vertoon van een medisch attest vervalt dit laatste.

 

6. Huiswerkbegeleiding en activiteiten
De dienst zal de mogelijkheid bieden om huistaken en lessen in stilte te laten afwerken voor de kinderen van de lagere school. De kinderen zorgen ervoor dat ze hun materiaal bij zich hebben en dat ze zich in stilte kunnen bezighouden na hun huistaak.

Op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen worden er activiteiten voorzien per maandthema.
In de school aan het inforaam kan je het maandthema terugvinden.


 
7. Wat bij ziekte of ongeval?
In het belang van het kind en andere kinderen in de opvang is het belangrijk de dienst te informeren over medische problemen van het kind, die een gevaar kunnen betekenen voor de andere kinderen, voor de begeleid(st)ers of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleid(st)ers vergen.

Er wordt geen medicatie toegediend in de opvang. Ouders worden verzocht hun arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ‘s morgens en ‘s avonds door de ouders zelf kan worden toegediend. Wanneer het kind tijdens de opvang toch medicatie moet nemen, kan dit enkel op medisch voorschrift.
De arts geeft toelating aan de begeleiding om bepaalde medicatie toe te dienen.

Wanneer een kind ziek wordt tijdens de opvang, nemen wij onmiddellijk contact op met één van de ouders. Wij vragen om het kind zo snel mogelijk af te halen.
 
Hoewel de dienst de veiligheid van de kinderen moet garanderen, kan een ongeluk tijdens het spelen nooit uitgesloten worden. Bij een ongeval verwittigen wij de ouders. Indien de ouders niet onmiddellijk bereikbaar zijn nemen we contact op met een arts of nemen we contact op met de hulpdiensten (in geval van noodsituaties).

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen wanneer zij onder toezicht staan van het personeel. Schade aan kledij en brillen wordt niet vergoed. Idem voor het verlies ervan.

 

8.Vakantiewerking
Infano vzw biedt opvang gedurende de vakantieperiodes voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar van 7u tot 18u. Via een folder worden de ouders op de hoogte gebracht. Deze ontvangt men via mail of via de school.

 

9. Publiceren van foto's
Tijdens de opvang worden er regelmatig foto’s genomen van de kind(eren). Deze foto’s kunnen ook gebruikt worden voor beroepsspecifieke publicaties. Indien de ouder niet akkoord is, dient hij/zij contact op te nemen met de regiocoördinator via mail.

Voor meer info: www.infano.be     Dienst sterretjes

Leerkrachten Login

Binnenkort

Geen gebeurtenissen gevonden

Contactgegevens

Centrumschool

houseSpanjebergstraat 1 - 1700 Dilbeek

Phone 02/569.42.74

Wijkafdeling

houseBegijnenborre - 1700 Dilbeek

Phone02/569.42.74

email Invulformulier: klik hier
web http://www.sintalena.be

Copyright © 2018 Sint-Alena
Alle rechten voorbehouden.