• 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg

paalkindje

Waarom vinden wij een leerlingenraad belangrijk?

 

 • Samen met kinderen nadenken over school in de ruime zin van het woord
 • Kinderen inspraak geven in het schoolleven = we maken samen school
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen = iedereen durft verantwoordelijkheid en initiatief op te nemen
 • Leren praten vanuit een groep
 • Leren informatie overbrengen naar anderen toe

 

Wie zijn onze leden?


In de leerlingenraad zit er van elk leerjaar één leerling. Deze leerling is op een democratische wijze gekozen in de klas.

Deze leerling brengt te bespreken onderwerpen aan en informeert na de vergadering de klasgenoten en de leerkracht.

De leerlingenraad wordt begeleid door de directeur, de zorgcoördinator en zorgjuf Hilde.

 

 

 

Wanneer komen we samen?

 

Maandelijks vergaderen we een halfuurtje (van 12.30 tot 13.00)

 

Waarover vergaderen we?

 

 • kinderen brengen ideeën aan vanuit de klas
 • adviezen verzamelen voor vb. aankopen van nieuwe materialen
 • helpen bij het opstellen van het speelplaatsbeleid
 • helpen bij het uitwerken van acties rond geweldloze communicatie

Elke afgevaardigde komt aan het woord.
We bespreken samen de aangebrachte zaken. We gaan samen probleem oplossend denken.

Voorbeelden:

 • de giraffenhoek wordt niet enkel voor conflicten op te lossen gebruikt. Hoe kunnen we dit duidelijk maken? Pictogram plaatsen, de lln. van de llnraad worden giraffenhelpers, krijgen het mandaat om het hoekje te bewaken in het correct gebruiken ervan. We denken samen na hoe we ons zichtbaar kunnen opstellen. Ze krijgen elk een herkenbare T-shirt.
 • conflicten op de speelplaats : de praatstoel in de klas op de speelplaats vinden ze een goed initiatief van de school.
 • voetbalveld : om conflicten te vermijden werd een beurtrol voor het voetbalveld opgesteld. De invulling ervan werd al gewijzigd op vraag van de afgevaardigden.
 • free-podium: hier werd naar gevraagd om elke lln. zijn talent te laten zien en het organiseren ervan en de presentatie ligt in handen van de lln. van de leerlingenraad.

 

 

Leerkrachten Login

Contactgegevens

Centrumschool

houseSpanjebergstraat 1 - 1700 Dilbeek

Phone 02/569.42.74

Wijkafdeling

houseBettendries  - Sint-Annastraat 1 - 1701 Itterbeek 

Phone02/310.01.04

email Invulformulier: klik hier
web http://www.sintalena.be

 
Copyright © 2024 Sint-Alena
Alle rechten voorbehouden.